Ledare

Coaching / Mentor

Här står relationen med Dig själv i centrum.
Hitta Din egen väg och bli genuin mot dig själv och andra.
Vi träffas vid ett flertal tillfällen under ca ett halvår och arbetar mot de mål och behov som Du har. Vi tittar på vilka mönster som hjälper eller stjälper dig. Vi undersöker hur kraven ser ut som riktas mot Dig, från Dig samt från andra.

Några exempel på frågeställningar kan vara:
Hur kan jag känna mig trygg i chefsrollen?
Vad innebär det att vara chef?
Kan jag lita på min magkänsla? Hur blir jag en tydlig ledare och förebild?
Vad är viktigt för mig och hur ser min värdegrund ut? Hur kan jag skapa engagemang hos andra?
Hur skapar jag balans mellan arbete och familj?

För att nå fram att hjälpa Dig att nå Dina mål använder jag en blandning av olika metoder. Frågor är naturligtvis centrala. Jag speglar också det jag uppfattar och vi gestaltar det som påverkar Dig. Dina kroppsliga reaktioner kan också vara viktig information för ökad självkännedom.

Vi kan även arbeta med Grupp-Coaching. Vi möts i mindre konstellationer om 2-6 personer som företrädesvis kommer från samma organisation. Metoderna är de samma som vid Individ-Coaching. Effekterna av Grupp-Coaching blir ofta påtagliga inom organisationen.

Executive Coaching / Mentor

Riktar sig främst till Dig i en ledande position som vill arbeta med en exklusiv Coaching under minst ett halvår. Jag är ditt bollplank och vi arbetar med Dina specifika utmaningar.
Din agenda blir min agenda.

Exempel på frågeställningar som kan uppkomma är:
Hur kan jag leda genom andra?
Hur kan jag bli tydligare och skapa mer engagemang?
Hur kan jag skapa balans mellan arbete och familj?
Jag är redo för något mer!
Jag behöver förbättra min hälsa.

Oavsett frågor så har vi gott om tid tillsammans och vi möts i inspirerande miljöer.
Metodmässigt använder jag mig av samma metoder som jag presenterat under Coachingavsnittet.