Aint no mountain high enough

Vad har Du siktet inställt på?

Vilket element är Du?

Ledarskapet börjar inom dig

Tar dig dit du vill

Bli genuin emot dig själv och andra

Visar Du vägen för andra?

Har Du dolda krafter?

Mjukt och hårt på samma gång

Med vind i seglen